JoU registraties en verantwoording

JoU wil een transparante organisatie zijn. Daarom publiceren we op de website wat we in ons werk bereiken, alsmede een financiële verantwoording. Daarmee voldoen we bovendien aan de eisen die het ANBI-register aan ons stelt.

Kamer van Koophandel

JoU (Stichting Jongerenwerk Utrecht) is een stichting en is onder nummer 5133 9374 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland. Download hier een recent uittreksel.

ANBI

JoU is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden belastingvoordelen voor erven, schenkingen en giften.
Alle benodigde documenten:

Toepassing van de WNT

De juiste uitvoering van de WNT wordt jaarlijks door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Hieruit blijkt dat de WNT in ons samenwerkingsverband op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Lees meer over de toepassing van de WNT.