2019-08-01 10:55:40

Onderzoek toont positieve effecten van jongerenwerk aan

De inzet van jongerenwerk zorgt ervoor dat de druk op (jeugd)zorg vermindert. Dat blijkt uit een effectonderzoek onder 1579 jongeren tussen de 10 en 24 jaar dat werd uitgevoerd door het lectoraat ‘Youth Spot ‐ Jongerenwerk’ van de Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek toont aan dat jongerenwerk bijdraagt aan de het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Zo versterken kwetsbare jongeren dankzij het jongerenwerk hun eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden, vinden jongeren waar nodig hulp via jongerenwerkers en draagt jongerenwerk eraan bij dat jongeren met zware problemen stabiel blijven. JoU Jongerenwerk Utrecht was een van de elf jongerenwerkaanbieders die meewerkten aan het onderzoek. “Heel fijn dat nu ook wetenschappelijk is bewezen dat ons werk waardevol is.”


rolmodel
Janneke Ebben is stafmedewerker bij JoU Jongerenwerk. Over het versterken van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van jongeren zegt zij: “We werken aan het vergroten van de leefwereld van jongeren. Dit doen we onder andere door voorlichting te geven over social media. Of door een rolmodel in te zetten, bijvoorbeeld een jongere die voorheen bij ons kwam en nu vertelt hoe het is gelukt om een eigen bedrijfje te starten. Bij meiden die een tijdje bij JoU komen zien we dat ze meer eigen kracht en een positievere kijk op zichzelf ontwikkelen.”

brugfunctie
Voor het tweede doel, het vinden van hulp via jongerenwerk, benoemt Ebben de brugfunctie van het jongerenwerk: “Voor jongeren zijn we de brug naar wat ze nog meer nodig hebben: werk, een opleiding of hulpverlening. Op een laagdrempelige manier kan het jongerenwerk de jongere in beweging brengen op meerdere leefgebieden. We werken altijd vanuit de vraag en de eigen kracht van jongeren.”

motiveren
JoU draagt bij aan het stabiel houden van jongeren met zware problemen door steun te bieden. “We motiveren hen om hulp te accepteren en om vol te houden. Sommige jongeren verliezen we uit het oog, doordat ze in een instelling gaan wonen of zich in een andere stad begeven. Soms komen ze vanzelf weer terug bij ons. Jongeren die in een zorgtraject zitten kunnen bij ons terecht als het misgaat en ze een nieuwe kans willen. Hiervoor werken we samen met diverse zorgpartners.”

waardevol
De uitkomsten van het onderzoek doen Ebben en haar collega’s goed. “We zien dagelijks in de praktijk hoe waardevol jongerenwerk is. Dat dit nu door het onderzoek van Youth Spot ook is aangetoond betekent veel voor ons werk. Daar zijn we trots op.”

Lees op de website van de Hogeschool van Amsterdam meer over het onderzoek van Youth Spot.

 

Terug naar nieuwsoverzicht