Missie en visie

JoU maakt het verschil

Jongeren zijn de toekomst. Het is dus belangrijk dat ze voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Niet iedere jongere slaagt erin om deze kansen te pakken. Ongeveer 20 procent heeft daarbij in meer of mindere mate hulp nodig. JoU biedt hen een steuntje in de rug.

JoU gaat uit van de kracht die jongeren zelf hebben  en zoekt ze op in hun eigen leefwereld. JoU is waar jongeren zijn: op straat, op school, online, thuis, bij samenwerkingspartners.

Opvoeden

De jongerenwerkers van JoU stimuleren groepen en individuele jongeren om op een positieve manier hun tijd te besteden en te werken aan hun toekomst. Jongerenwerkers bieden jongeren een veilige plek door middel van activiteiten en coaching. Ze werkt altijd pedagogisch en cultuursensitief aan de ontwikkeling van jongeren: ze bieden ruimte en geven grenzen aan, sluiten aan bij hun leefwereld.  JoU werkt in het Utrechtse domein ‘Gewoon opvoeden’. Opvoeden doen we samen! Daarom werkt JoU samen met ouders,  leerkrachten, sportwerkers, sociaal makelaars.


Bij JoU zijn we voortdurend in beweging. We wisselen ervaringen en ideeën uit met jongeren, buurtbewoners, professionele partners en met elkaar. Zo werken we continu aan de verbetering van ons werk.

Gecertificeerd

JoU voldoet aan de eisen van het ISO 9001-kwaliteitscertificaat. We leveren en borgen kwaliteit  met instrumenten als interne en externe audits en het vastleggen van plannen, afspraken en evaluaties. Verder stellen we bij JoU drie werkwijzen centraal om de kwaliteit te waarborgen: pedagogisch, planmatig en samenwerken.